Czech Jazz WorkShop Prague 2013

Komentáře studentů:

Přihláška

Přihlášku vyplňte a odešlete online. V případě nejasností kontaktujte workshop@czechjazz.org
* Jméno a příjmení :
Datum narození :
* Hudební vyspělost :
Adresa :
* E-mail :
Telefon :
* Lekce :

* povinný údaj


Celková cena : 0

Při platbě do sleva
* sleva se nevztahuje na ubytování

Celková cena po slevě :

Vaše registrace je platná v okamžiku připsání poplatku na účet pořadatele.

Podmínky

Účastníci si přivezou své vlastní hudební nástroje a ostatní vybavení, jako jsou mikrofony, kabely a comba. CJW nemůže zaručit pro všechny dostatečné a odpovídající nástrojové a technické vybavení. Pořadatel CJW neručí za škody na majetku a zdraví účastníků. Kursovné je vratné podle následujícího klíče: při odvolání účasti 90 dní před dnem zahájení CJW se vrací 80%, 60 dní před dnem zahájení CJW 50%, 30 dní před dnem zahájení CJW 20%; 10 a méně dní před dnem zahájení CJW 0% ze zaplaceného kursovného, a případně částky za ubytování.

Souhlasím s podmínkami

workshop@czechjazz.org

Partneři: Partneři